Fysieke en digitale adviestafel

In de Jeugdhulpregio FoodValley is gekozen voor een inkoopmodel gebaseerd op bestuurlijk aanbesteden. Voor de procesafspraken én de inhoudelijke afspraken organiseren we fysieke en digitale adviestafels waaraan we met de aanbieders onderhandelen. Hieronder leest u welke jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen betrokken zijn bij de verschillende onderdelen.

Deelname aan de adviestafel is niet vrijblijvend. We staan met onze partners voor een forse inhoudelijke en financiële uitdaging. Om die reden vragen we aan onze partners om zich te conformeren aan een meerjarige transformatieopgave.