Fysieke en Digitale Adviestafel

In de Jeugdhulpregio FoodValley is gekozen voor een inkoopmodel gebaseerd op bestuurlijk aanbesteden. Voor de procesafspraken én de inhoudelijke afspraken organiseren we fysieke en digitale adviestafels waaraan we met de aanbieders onderhandelen. Hieronder leest u welke jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen betrokken zijn bij de verschillende onderdelen.

Deelname aan de adviestafel is niet vrijblijvend. We staan met onze partners voor een forse inhoudelijke en financiële uitdaging. Om die reden vragen we aan onze partners om zich te conformeren aan een meerjarige transformatieopgave.

We kunnen niet met alle aanbieders tegelijkertijd aan tafel. Daarom praten we in de fysieke adviestafels met een afvaardiging van onze jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Aan deze fysieke adviestafels neemt een afspiegeling van de aanbieders deel. Zowel grote, middelgrote en kleine aanbieders zijn vertegenwoordigd. Hoe deze afspiegeling is gemaakt treft u aan in bijlage 4 van de procesovereenkomst. Per deelnemende aanbieder neemt één persoon plaats.

Inkoopwerkgroepen

De inkoop is verdeeld in drie percelen, te weten Ambulant, Veiligheid en Verblijf. De fysieke adviestafel kan besluiten om werkgroepen op te richten. De inkoopwerkgroepen hebben hun eigen deelgebied waarin ze vraagstukken behandelen. Deze vraagstukken worden vanuit de adviestafel aan hen voorgelegd met de opdracht te komen tot voorstellen welke mogelijk in een deelovereenkomst worden verwerkt.

Hieronder ziet u welke organisaties deelnemen in ieder perceel.

Perceel Ambulant

 • J&O: Lindenhout en Reinaerde
 • GGZ: Karakter, Pro Persona en PSyzorg
 • LVB: ’s Heeren Loo, Siza, Lelie zorggroep en Sustvarius
 • EED: LPC SBD Centraal Nederland

Perceel Verblijf

 • J&O: Pluryn, Youké, Leger des Heils en Timon
 • GGZ: Karakter, GGZ Centraal en Eleos
 • LVB: ’s Heeren Loo, Driestroom en Stichting Breder

Perceel Veiligheid

 • Leger des Heils
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • William Schrikker Groep
 • Jeugdbescherming Gelderland

Op de volgende data staat een Fysieke Adviestafel gepland:

2024

 • Donderdag 25 januari 2024 14.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 14 maart 2024 14.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 25 april 2024 14.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 27 juni 2024 14.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 26 september 2024 14.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 28 november 2024 14.00 - 16.30 uur

Partijen die niet deelnemen aan de Fysieke Adviestafel zijn onderdeel van de Digitale Adviestafel. Deze partijen kunnen hun reacties en opmerkingen toesturen naar de Jeugdhulpregio FoodValley door te mailen naar info@jeugdfv.nl.

Stukken Werkgroep Herijking tarieven 2023

231005 Presentatie Werkgroep bijeenkomst Herijken Tarieven (pdf, 472 KB)

231005 Verslag werkgroep herijken tarieven 5 oktober 2023 (pdf, 132 KB)

FAQ - Herijking tarieven 2023 (pdf, 104 KB)

Notulen bijeenkomst werkgroepen 5 september herijking tarieven (pdf, 67 KB)

Ambulant individueel

230714 Memo Werkgroepen Herijking tarieven (pdf, 222 KB)

230714 Tariefstelling producten ambulant Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 93 KB)

230714 Tarieven FoodValley 2023 overzicht (xlsx, 38 KB)

20230613 Eerste bijeenkomst Herijking tarieven_Ambulant Individueel (pdf, 249 KB)

20230613 Presentatie eerste bijeenkomst Herijken tarieven wg Ambulant Individueel (pptx, 79 KB)

20230620 Tweede bijeenkomst Herijking tarieven_Ambulant Individueel (pdf, 277 KB)

20230628 Presentatie tweede bijeenkomst Herijken tarieven wg Ambulant Individueel (pptx, 75 KB)

Ambulant Groep

230714 Memo Werkgroepen Herijking tarieven (pdf, 222 KB)

20230720 Tariefstelling Groepsproducten Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 71 KB)

230714 Tarieven FoodValley 2023 overzicht (xlsx, 38 KB)

20230613 1e bijeenkomst Herijking tarieven_Ambulant Groep (pdf, 279 KB)

20230613 presentatie 1e bijeenkomst Herijken tarieven werkgroep Ambulant Groep (pptx, 36 KB)

20230622 2e bijeenkomst Herijking tarieven_Ambulant Groep (pdf, 282 KB)

20230628 Presentatie 2e bijeenkomst Herijken tarieven werkgroep Ambulant Groep (pptx, 45 KB)

Verblijf

230714 Memo Werkgroepen Herijking tarieven (pdf, 222 KB)

230714 Tariefstelling producten Verblijf Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 98 KB)

230714 Tarieven FoodValley 2023 overzicht (xlsx, 38 KB)

230615 Verslag eerste bijeenkomst Herijking Tarieven Wonen en Verblijf (pdf, 294 KB)

20230615 Presentatie eerste bijeenkomst Herijken tarieven werkgroep Wonen en verblijf (pptx, 72 KB)

230622 Verslag tweede bijeenkomst Herijking Tarieven Wonen en Verblijf (pdf, 266 KB)

20230628 Presentatie tweede bijeenkomst Herijken tarieven werkgroep Wonen en verblijf (pptx, 52 KB)

230706 Verslag 3e bijeenkomst Herijking Tarieven Wonen en Verblijf (pdf, 228 KB)

 

Werkgroep Beschikbaarheidsfinanciering

Stukken werkgroepbijeenkomst 30 augustus 2022:

 

Werkgroep implementatie VJB

Verslagen werkgroepbijeenkomsten:

 

Bovenregionale documenten GVJB:

 

Productdefinities

Productdefinities 11 juni 2021

 

Productdefinities 6 november 2020

 

Productdefinities 29 september 2020

 

Productdefinities 24 juni 2020

 

Inkoopstrategie

Hier vindt u de documenten van de fysieke adviestafel van de afgelopen jaren.