Fysieke en digitale adviestafel

In de Jeugdhulpregio FoodValley is gekozen voor een inkoopmodel gebaseerd op bestuurlijk aanbesteden. Voor de procesafspraken én de inhoudelijke afspraken organiseren we fysieke en digitale adviestafels waaraan we met de aanbieders onderhandelen. Hieronder leest u welke jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen betrokken zijn bij de verschillende onderdelen.

Deelname aan de adviestafel is niet vrijblijvend. We staan met onze partners voor een forse inhoudelijke en financiële uitdaging. Om die reden vragen we aan onze partners om zich te conformeren aan een meerjarige transformatieopgave.

We kunnen niet met alle aanbieders tegelijkertijd aan tafel. Daarom praten we in de fysieke adviestafels met een afvaardiging van onze jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Aan deze fysieke adviestafels neemt een afspiegeling van de aanbieders deel. Zowel grote, middelgrote en kleine aanbieders zijn vertegenwoordigd. Hoe deze afspiegeling is gemaakt treft u aan in bijlage 4 van de procesovereenkomst. Per deelnemende aanbieder neemt één persoon plaats.

Inkoopwerkgroepen

De inkoop is verdeeld in drie percelen, te weten Ambulant, Veiligheid en Verblijf. De fysieke adviestafel kan besluiten om werkgroepen op te richten. De inkoopwerkgroepen hebben hun eigen deelgebied waarin ze vraagstukken behandelen. Deze vraagstukken worden vanuit de adviestafel aan hen voorgelegd met de opdracht te komen tot voorstellen welke mogelijk in een deelovereenkomst worden verwerkt.

Hieronder ziet u welke organisaties deelnemen in ieder perceel.

Perceel Ambulant

 • J&O: Lindenhout en Reinaerde
 • GGZ: Karakter, Pro Persona en PSyzorg
 • LVB: ’s Heeren Loo, Siza, Lelie zorggroep en Sustvarius
 • EED: LPC SBD Centraal Nederland

Perceel Verblijf

 • J&O: Pluryn, Youké, Leger des Heils en Timon
 • GGZ: Karakter, GGZ Centraal en Eleos
 • LVB: ’s Heeren Loo, Driestroom en Stichting Breder

Perceel Veiligheid

 • Leger des Heils
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • William Schrikker Groep
 • Jeugdbescherming Gelderland

Op de volgende data staat een fysieke adviestafel gepland:

2022

 • Donderdag 17 februari 2022 14.00-16.30 uur
 • Donderdag 14 april 2022 14.00-16.30 uur
 • Donderdag 30 juni 2022 14.00-16.30 uur
 • Donderdag 29 september 2022 14.00-16.30 uur
 • Donderdag 24 november 2022 14.00-16.30 uur

Hieronder treft u de agenda en stukken van de fysieke adviestafels die reeds hebben plaatsgevonden in 2021.

FAT 11 november 2021:

FAT 30 september 2021:

FAT 17 juni 2021:

FAT 15 april 2021

FAT 11 februari 2021:

Hier staan alle documenten van het lopende jaar. De overige documenten en informatie vindt u terug in ons archief hieronder.

13 februari 2020

16 april 2020 (geannuleerd wegens covid 19)

11 juni 2020

19 november 2020

24 september 2020

Partijen die niet deelnemen aan de fysieke adviestafel zijn onderdeel van de digitale adviestafel. Deze partijen kunnen hun reacties en opmerkingen toesturen naar de Jeugdhulpregio FoodValley door te mailen naar info@jeugdfv.nl.

Werkgroep implementatie VJB

Verslagen werkgroepbijeenkomsten:

Bovenregionale documenten GVJB:

Productdefinities

Productdefinities 11 juni 2021

Productdefinities 6 november 2020

Productdefinities 29 september 2020

Productdefinities 24 juni 2020

Inkoopstrategie

Hier vindt u de documenten van de fysieke adviestafel van de afgelopen jaren.