Archief 2023

Archief 2023

Hieronder treft u de agenda's en stukken van de Fysieke Adviestafels die al plaats hebben gevonden in 2023.

Fysieke Adviestafel 30 november 2023

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp d.d. 30 november 2023 (pdf, 192 KB)

Bijlage 1. Doorontwikkeling FAT (pdf, 169 KB)

Bijlage 2. Voortgangsproces EF (pdf, 130 KB)Bijlage 3. Evaluatie proces herijking tavieven (pdf, 125 KB)

Bijlage 4. Versalg Fysieke adviestafel 26102023 (pdf, 154 KB)

Fysieke Adviestafel 26 oktober 2023

Agenda Fysieke Adviestafel 26 oktober 2023 (pdf, 142 KB)

Bijlage 1 - Bestuurlijk aanbesteden, besluitvorming (pdf, 180 KB)

Bijlage 2 - Memo FAT 26 oktober Uitgewerkt voorstel herijking tarieven en wijzigingen deelovereenkomst ambulant en verblijf (pdf, 210 KB)

Bijlage A - Tariefstelling producten Verblijf FoodValley (pdf, 102 KB)

Bijlage B - Tariefstelling producten Ambulant individueel FoodValley (pdf, 99 KB)

Bijlage C - Tariefstelling producten Ambulant groepsproducten FoodValley (pdf, 72 KB)

Bijlage D - Tarieventabel 2024 (pdf, 168 KB)

Bijlage E_1 - Advies tariefstelling ambulante groep (pdf, 204 KB)

Bijlage E_2 - Advies tariefstelling wonen en verblijf (pdf, 264 KB)

Bijlage E_3 - Advies tariefstelling ambulant (pdf, 268 KB)

Bijlage F - Gewijzigde deelovereenkomst Verblijf (20231011) (pdf, 665 KB)

Bijlage G - Gewijzigde deelovereenkomst Ambulant (20231011) (pdf, 830 KB)

Bijlage H - Excel-bestand met overzicht van de wijzigingen deelovereenkomsten (20231006) (xlsx, 55 KB)

 

Fysieke Adviestafel 29 juni 2023

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhup d.d. 29 juni 2023 (pdf, 162 KB)

Bijlage 1 - Begeleidende tekst _Save the date WtK 2023 (pdf, 192 KB)

Bijlage 1A - Save the date WtK 2023_V2 (pdf, 89 KB)

Bijlage 2 - Memo 20230615 Groepsproducten voor FAT (pdf, 172 KB)

Bijlage 2A - Product (Nieuw) Groepsbehandeling (pdf, 113 KB)

Bijlage 2B - Product Begeleiding groep regulier (pdf, 135 KB)

Bijlage 2C - Product begeleiding groep specialistisch (pdf, 114 KB)

Bijlage 3 - Memo FAT 29 juni Herijken Tarieven Jeugdhulp_DEF_230614 (pdf, 259 KB)

Bijlage 4 - 20230420 Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 186 KB)

 

Fysieke Adviestafel 20 april 2023

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhup d.d. 20 april 2023 (pdf, 186 KB)

Bijlage 2 - 2023 Handboek RET (pdf, 1 MB)

Bijlage 3 - Jaarverslag RET FoodValley 2022 definitief (pdf, 981 KB)

20230216 Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 164 KB)

20230420 Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 186 KB)

 

Fysieke Adviestafel 16 februari 2023

Agenda Fysieke Adviestafel Inkoop Jeugdhulp d.d. 16 februari 2023 (pdf, 147 KB)

Bijlage 1 - Plan van Aanpak Proefuitn FoodValley (Versie dec 2022) (pdf, 1 MB)

Bijlage 2 - Terugkoppeling RETdag (pdf, 81 KB)

Bijlage 3 - 20221124 Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 206 KB)

200230216 Verslag Fysieke Adviestafel Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 164 KB)