Aanbieders

Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor zijn de gemeenten bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp.