Contact

Voor algemene vragen en vragen over inkoop, contracteren en toegang kunt u mailen naar: info@jeugdfv.nl.

Heeft u vragen over bedrijfsvoering en facturatie dan kunt u mailen naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.

Postadres

Gemeente Ede

t.a.v. Jeugdhulpregio FoodValley

Antwoordnummer 40

6710 VB Ede

Postbus 63
3770 AB Barneveld

www.barneveld.nl

Postbus 9022
6710 HK Ede

www.ede.nl

Postbus 1000                                                                                                                                                                         3860 BA  Nijkerk

www.nijkerk.eu

Postbus 8                                                                                                                                                                               3927 ZL Renswoude

www.renswoude.nl

Postbus 201
3910 AE Rhenen

www.rhenen.nl

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

www.scherpenzeel.nl

Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

www.veenendaal.nl

Indien u een klacht hebt over een van de medewerkers van het Knooppunt van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u deze afhankelijk van uw situatie als volgt indienen:

Indien u gevestigd of woonachtig bent in één van de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u zich richten tot uw eigen gemeente.

Indien u niet gevestigd of woonachtig bent in één van de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley kunt u zich richten tot de Gemeente Veenendaal om daar uw klacht in te dienen. U kunt via onderstaande hyperlink een klacht indienen bij de Gemeente Veenendaal.

https://www.veenendaal.nl/praat-en-doe-mee/klacht-over-ambtenaar-of-bestuurder

Op de behandeling van de klacht ten aanzien van medewerker van het Knooppunt is de klachtenregeling van de Gemeente Veenendaal van toepassing. Deze treft u via onderstaande hyperlink aan.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR122362/1