Transformatie

Transformatie Jeugdhulpregio FoodValley

In ons transformatieplan staan de zeven transformatielijnen waar wij als Jeugdhulpregio de komende jaren aan werken. Het transformatieplan is opgesteld in samenwerking met betrokken partijen uit het veld. Daarbij is er gekeken vanuit het kind en de trends in casuïstiek. De basis van dit transformatieplan is Ons Verhaal (pdf, 6 MB) en het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Ieder project draait om een duidelijk omschreven groep kinderen/jongeren.
De projecten hebben onderling veel samenhang. Ieder project vraagt net weer een andere benadering en mate van regionale aansturing. Voor de uitvoer van de projecten is er nauwe samenwerking tussen projectleiders, lokale teams, ervaringsdeskundigen en relevante jeugdhulporganisaties. Samen zetten zij de schouders onder de transformatiebeweging.

Transformatie vraagt lef en ruimte om te pionieren en te experimenteren. Het principe ‘Bottum Up veranderen’ is daarbij het uitgangspunt. Het lokale werkveld is daarbij onze belangrijkste ambassadeur. De projectleiders organiseren goede randvoorwaarden en knippen de ambities op in deelstappen op weg naar resultaat. Wilt u contact met onze bevlogen projectleiders?

Hieronder vindt u alle projecten in een overzicht. Achter elke knop vindt u meer informatie over het transformatiethema.

Meer informatie over onze transformatieprojecten leest u in ons transformatieplan (pdf, 2 MB).