Consultatie en Advies

Toelichting

Consultatie en advies langer dan 30 minuten ten behoeve van op- en afschalen.

Voorwaarden:

  • Het betreft hier uitsluitend consultatie en advies dat gerelateerd is aan een specifieke cliënt (Jeugdige) uit een gemeente in het Samenwerkingsverband FoodValley; niet-casusgebonden werkoverleg valt niet hieronder.
  • Het gaat alleen over een cliënt (Jeugdige) die geen indicatie heeft bij de instelling waaraan advies / consultatie gevraagd wordt.
  • Ook het opvragen of er plek is / of  een bepaalde behandeling (bij de betreffende Jeugdhulpaanbieder waaraan consultatie / advies gevraagd) moet worden gedaan, wordt uitgesloten.
  • Het betreft hier alleen een consultatie- of adviesvraag van het lokale team aan een gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder.

Tarief: € 85,80 per uur

Aanbieders