Praktijk Dynamiek

Praktijk Dynamiek is een kleinschalige praktijk die diagnostiek en behandeling biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen binnen de basis-GGZ. Tevens richten wij ons op onderwijsadvies: het begeleiden van scholen (leerkrachten, interne begeleiders, schoolteams) rondom de zorg van hun leerlingen. Hiermee maken wij de vertaalslag tussen adviezen vanuit onderzoek en/of behandeling richting de dagelijkse praktijk thuis en op school. Andersom zijn wij in staat om, wanneer dit nodig blijkt voor een leerling, onderzoek en/of behandeling te bieden binnen de basis-GGZ.

Binnen de praktijk wordt er zowel individueel als systeemgericht gewerkt; we richten ons op het individuele kind en zijn/haar omgeving (gezin en school). Kinderen (en ouders/leerkrachten) krijgen te maken met één behandelaar die van begin tot eind bij hen betrokken is.

De kleinschaligheid van onze praktijk zorgt voor korte lijnen in het contact met de cliënt en goede afstemming met andere disciplines. Bij praktijk Dynamiek staat een laagdrempelige, persoonlijke en praktische benadering voorop.

http://www.praktijkdynamiek.nl/