Stichting Time Out Huis

Het Time Out Huis Plus biedt tijdelijke huisvesting voor (met name) meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis Plus is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. Het Time Out Huis is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan meiden en families met een migrantenafkomst.

Het Time Out Huis biedt een (t)huis voor jonge meiden om tot rust te komen en vanuit daar te werken aan goed contact met ouders, familie en vrienden. Het is een plek waar de meiden een bepaalde tijd kunnen wonen en waar ze zich veilig en begrepen voelen. Het Time Out Huis ondersteunt waar nodig om te werken aan een goede toekomst.

Het Time Out Huis Plus biedt naast tijdelijke huisvesting tevens gespecialiseerde begeleiding en behandeling. Zo biedt het Time Out Huis Plus psychologische begeleiding, transculturele systeemtherapie en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

www.timeouthuis-gelderland.nl