Zorgtrium

Zorgtrium biedt begeleiding en behandeling aan jongeren, (jong)volwassenen en hun systeem met gedragsproblemen, delinquent gedrag en meervoudige psychische en/of psychosociale problematiek. Wat je ook gedaan of meegemaakt hebt, als er motivatie is om het anders te willen aanpakken dan is het bij ons nooit te laat. Wij werken vanuit relationele afstemming en relationeel programmeren; vanuit de relatie wordt duidelijk welke zorg op dit moment het meest passend is. Bij Zorgtrium leggen we het accent niet op de problemen en beperkingen, maar op kwaliteiten en vaardigheden. Uitgangspunt is dat we die talenten zo optimaal mogelijk benutten. Dit doen we door een ieder zelf te laten ontdekken wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. Zo stimuleren we het zelfvertrouwen, proberen we de kwaliteit van leven te verbeteren en hun groei naar zelfstandigheid te versnellen.

www.zorgtrium.nl