kind met knuffel en arm om hem heen

Productenboek_oud

Verhoogde opvoedspanning

Er zijn altijd wel wat problemen met het kind thuis, op school of op straat. Er zijn duidelijke problemen in de psychische en gedragsontwikkeling van het kind. Er is sprake van chronische opvoedingsstress. De ouder/opvoeder voelt zich tekort schieten. Ouders/opvoeders hebben niet veel aan elkaar en het netwerk kan geen oplossingen bieden. Er is behoefte aan zwaardere hulp, die varieert van persoonlijk advies tot vormen van begeleiding.

Opvoedingsnood en opvoedingscrisis

Opvoedingsnood: Het leven van het kind thuis, op school of op straat is een aaneenschakeling van problemen. Het kind vertoont merkwaardig gedrag of heeft onbegrijpelijke emoties. De relatie tussen kind en ouder/opvoeder is ernstig verstoord. De ouder/opvoeder voelt zich machteloos en de situatie lijkt onoplosbaar. De ouders/opvoeders lopen vast in de opvoeding. Het netwerk rond het gezin/opvoedsysteem functioneert niet meer. Zonder hulp kan de ouder/opvoeder niet meer.

Opvoedingscrisis: Er is een acute probleemsituatie met het kind. Het kind is een gevaar voor zichzelf of anderen. De ouders/opvoeders kunnen het niet meer aan en geven het op. De ouder/opvoeder heeft de controle verloren of kan de veiligheid van het kind niet meer garanderen. De ouders/opvoeders zijn noch samen, noch apart in staat om op dit moment het kind op te voeden. Het eigen netwerk kan nu niet bijspringen. Er moet direct ingegrepen worden.