Loofles BSO+

Loofles is een kleinschalige speciale buitenschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis (autisme spectrum stoornis en ADHD) en/of gedragsproblemen. De groepen bij Loofles BSO+ zijn daarom niet groter dan maximaal acht kinderen. Één groepsleider begeleidt vier kinderen. Er wordt met een vaste dagelijkse routine en een duidelijke structuur gewerkt.

In deze voorspelbare omgeving zal het kind de veiligheid ervaren die nodig is om te kunnen spelen en ontwikkelen. Het doel van BSO+ is om de kinderen te helpen hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen, maar ook om ondersteuning te bieden om de sociaal emotionele vaardigheden te vergroten (hoe sluit je vriendschap? hoe ga je met volwassenen om? wat kun je doen als je snel boos wordt?). BSO+ kan voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis de enige manier zijn om buiten school contacten op te doen.

www.logeerhuisloofles.nl