De Waag

De Waag is het grootste centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. We bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. De Waag heeft behandelingen voor jongeren en volwassenen. De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen:

  • Huiselijk geweld
  • Agressie en vermogen\
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)

Er is ook nog een vierde zorglijn, die zich richt op jeugdige cliƫnten van 12 tot en met 23 jaar. Het werken in zorglijnen waarborgt en bevordert de kwaliteit van de zorg. Behandelaars kunnen binnen de zorglijnen gerichter werken aan de problematiek van onze cliƫnten. Ook kunnen ze op deze manier hun specialistische kennis onderhouden en vergroten. Dit biedt weer mogelijkheden tot innovatie.

https://www.dewaagnederland.nl/