Goal voor kind en ouder

Het doel is kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen en te begeleiden bij Gedragsproblemen, door het geven van Opvoedingsondersteuning en Advies, en daarnaast te ondersteunen bij Leerproblemen. Er is veel ervaring in het omgaan met kinderen en jongeren met autisme. Met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) werken we naar het samen opgestelde doel. Binnen het traject staan twee benaderingen centraal, namelijk Emerging Body Language en Positieve Ontwikkeling.

http://bureaugoal.nl/