EFM Support Team

EFM Support Team staat voor Effectief, Flexibel en Maatwerk en heeft als doel om op een effectieve en flexibele manier maatwerk te leveren in de ondersteuning van mensen met een niet-westerse achtergrond. Kortheidshalve wordt hierna de afkorting EFM gebruikt. EFM richt zich op:

Jongeren die vastlopen op school, in de vrije tijd en in de relatie met de eigen familie

Gezinnen en individuen die vastlopen in hun contacten met instanties, zoals de Jeugdzorg, reclassering en het UWV.

EFM heeft een organisatie met korte lijnen en straalt laagdrempeligheid uit. Wij hechten veel waarde aan de relatie die wij met onze opdrachtgevers onderhouden. Tevens staat bij ons het onderlinge vertrouwen hoog in het vaandel. De oprichters van EFM zijn ervaringsdeskundigen, breed opgeleid en gediplomeerd in coaching en counseling. Hierdoor beschikken zij over kennis, vaardigheden en ervaring om te voorzien in de vraag van de opdrachtgevers. Onze meerwaarde zit vooral in het bruggen bouwen tussen verschillende culturen en talen. Omdat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van diversiteitsverschillen en achtergronden van gedrag en normen en waarden uit verschillende culturen, kunnen wij deze functie goed uitvoeren

http://www.efmsupportteam.nl/