Pluryn

Specialistische jeugdzorg

Jongeren met complexe gedragsproblemen kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugdzorg. Het klantenbureau is de voordeur voor alle jongeren met complexe zorgvragen. Of zij nu wel of geen licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Vanuit het klantenbureau kunnen jongeren rekenen op snelle, passende behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Licht verstandelijke handicap

Het belang van de jongere staat altijd voorop. Misschien is dat wel ambulante zorg of dagbehandeling. Pas als het echt niet anders kan, kan een tijdelijke opname in een van onze orthopedagogische behandelcentra een oplossing zijn. Dat betekent: niet denken vanuit een doelgroep, maar vanuit wat echt nodig is en wat past voor de jongere zelf!
Onze orthopedagogische behandelcentra zijn 3-milieusvoorzieningen. Zij combineren drie domeinen: wonen, leren/arbeidsintegratie en vrije tijd. Jongeren vinden er een stevig pedagogisch klimaat. Dat vormt de basis voor een gedegen opvoeding, begeleiding en behandeling. Zo kan de jongere zo snel mogelijk terugkeren naar zijn eigen omgeving.

Open jeugdzorg

Jongeren met zeer complexe (gedrags)problemen kunnen terecht bij De Hoenderloo Groep (DHG). Bij deze landelijk werkende instelling kunnen jongeren terecht voor specialistische 24 uurszorg. In een unieke, veilige omgeving ontvangen zij een programma op maat, dat wonen, behandeling, onderwijs/arbeidsintegratie en vrijetijdsactiviteiten verbindt. De jongeren wonen in leefgroepen of gezinsgroepen op het terrein. Speciaal onderwijs volgen zij op het Hoenderloo College. Ook GGZ diagnostiek en GGZ therapie & training is gewoon beschikbaar op het eigen terrein.

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)

JeugdzorgPlus ofwel gesloten jeugdhulp helpt jongeren zo kort als kan en zo intensief als nodig. Op de locatie Kop van Deelen van De Hoenderloo Groep kunnen jongeren terecht met een gesloten machtiging via de rechter. De behandeling is tijdelijk en in de vorm van kortdurende trajecten. Het is de bedoeling dat alle jongeren zo snel mogelijk teruggaan naar de regio van herkomst.

Pluryn biedt onder andere zorg aan jongens en meisjes met:

  • licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problemen;
  • ernstige gedragsproblemen en behoefte aan bescherming (gesloten jeugdhulp/JeugdzorgPlus);
  • CD, ODD, PDD-NOS, ADHD, ASS (autisme) en/of DSM-IV stoornissen;
  • loverboyproblemen en zwangerschap op jonge leeftijd;
  • ZMOLK, zeer moeilijk opvoedbaar en lerend;
  • niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
  • complexe eetproblemen en onzindelijkheid;
  • een matig tot zwaar verstandelijke beperking;
  • (meervoudig) lichamelijke beperking.
http://www.pluryn.nl/