De Hoop GGZ

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. De hoop biedt ambulante hulp, klinische zorg en deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs.

  • Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie: Kinderen en jongeren kunnen bij de ambulante zorg van De Hoop terecht voor diagnostiek en voor behandeling van verslavings-, psychische en/of psychiatrische problemen
  • Kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie: De kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie is een kliniek voor observatie en behandeling ten behoeve van kinderen die zowel thuis, op school als in contact met leeftijdgenoten zijn vastgelopen.
http://www.dehoop.org/