Regulier Ambulant (kordurend) (interventieniveau 4)

Vormen van ondersteuning die betrekking hebben op een complexe hulpvraag bij opvoedings- en gedragsproblemen Tussen het vrij toegankelijke deel van de ondersteuning en het aanvullende deel met behandeling, wordt deze generalistische hulpverlening gepositioneerd. De hulpverlening betreft interventies tot 12 gesprekken. Bijvoorbeeld Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige, dit vindt plaats bij de jeugdige thuis, op school of elders in het netwerk van de jeugdige. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder (Uitzondering groep). De intensiteit kan variëren van één of enkele tot meerdere uren per dag.