Actieve regie

Met Actieve regie zorgen wij dat het kind/de jeugdige de best passende hulp ontvangt op de snelste manier. Met professionals in het Lokaal Team (LT) wordt samen met het gezin de regie over de inzet van eigen kracht, van ouders, kinderen of het netwerk bepaald. Als er inzet van een jeugdhulpaanbieder nodig is, dan bepaalt het LT wat er nodig is, op basis van een ondersteuningsplan (of gespreksverslag). Daarin is opgenomen welke doelstellingen of resultaten behaald moeten worden en in welk tijdsbestek. Samen met zorgaanbieders en Gecertificeerde Instellingen werken we aan de best passende zorg voor een zo kort mogelijke periode.

In deze factsheet (pdf, 194 KB) staat hoe we met elkaar samenwerken aan de best passende zorg.

Voor meer informatie over Actieve regie kunt u terecht bij de projectleiders: