Proeftuin- kind en gezinsbescherming

In Zeeland, Rotterdam, Amsterdam-Amstelland, Utrecht, West-Brabant West en in de regio FoodValley werken gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, De Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming samen om tot een herontwerp van de jeugdbescherming te komen.

Het toekomstbeeld van dit herontwerp is geformuleerd in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Vier leidende principes geven richting aan dit herontwerp: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het gezin en hun problemen en vragen staan centraal, het lokale team is en blijft de basis. Bij onveiligheid in het gezin kan de lokale professional het regionale veiligheidsteam erbij halen, dit team heet in FoodValley Jeugdlink. De professionals van Jeugdlink (afkomstig uit het Sociaal Team Ede, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming) denken en doen mee, gaan mee op huisbezoeken, trekken samen op met de lokale professional en bieden hands on ondersteuning. En dit zo lang en intensief als nodig is. 

Het Toekomstscenario wordt beproefd en doorontwikkeld in de zes proeftuinen, waarvan de proeftuin in FoodValley er een is. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bieden vanuit een landelijk programma inhoudelijke en juridische ondersteuning, landelijke projectleiding en betrokkenheid.

In FoodValley wordt al twee jaar gewerkt aan beter werken en samenwerken in en met de jeugdbescherming in de pilot Jeugdbescherming Dichterbij. De proeftuin is daar het vervolg op. Het team JeugdLink, dat in deze eerdere pilot is ontstaan, werkt nu alleen nog voor de gemeente Ede. De bedoeling is dit jaar soortgelijke teams te starten in de andere gemeenten in de regio. Ook gaan we de inzet van het team verbreden naar 0-100 en focussen we gericht op de aansluiting met de volwassen-GGZ.

Meer informatie over de Proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming leest u via deze links:

De tekst van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.

Informatie en updates over het landelijke Programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming:
https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/programmas/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming.

Over de eerder pilots Jeugdbeschermingsketen:
https://voordejeugd.nl/samen-de-zorg-voor-jeugd-steeds-beter-maken/jongeren-beter-beschermen-als-ontwikkeling-gevaar-loopt/pilots-jeugdbeschermingsketen/.

Voor meer informatie over de Proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in FoodValley kunt u terecht bij de projectleider:

Mariska van der Steege: info@mariskavandersteege.nl, (06 35 11 54 29)