Verbinding onderwijs en jeugd

Krachtige samenwerking tussen het onderwijs en gemeenten is essentieel om kinderen en jongeren optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Samenwerking tussen jeugd(zorg)professionals en onderwijsprofessionals is noodzakelijk. Scholen in een samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan ieder kind (ondersteuningsplannen) en gemeenten verzorgen de inkoop van jeugdhulp (jeugdplannen).

Jeugdhulpregio FoodValley heeft op dit moment in meerdere gemeenten schoolpilots lopen op regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

We willen de inzet in de gespecialiseerde jeugdhulp beperken. Dit doen we door de geconstateerde ondersteuningsbehoefte voor een kind op een efficiënte, integrale en preventievere manier te beantwoorden. Zowel samenwerkingsverbanden als gemeenten willen dat kinderen en jongeren zo normaal mogelijk opgroeien. We willen thuiszitters en uitvallers voorkomen. Samen gaan we voor een niet-doorbroken schoolloopbaan.

Jeugdhulpregio FoodValley heeft een unieke dataset. Hierdoor worden trends en ontwikkelingen zeer gericht geanalyseerd en gemonitord. Deze cijfers zijn van enorme meerwaarde in gesprekken met scholen om lokaal de transformatie te stimuleren en tussentijds te meten. Dat doen we kwalitatief en kwantitatief.

De matrix ‘Passende samenwerking’ maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken. Meer informatie daarover vindt u op de website van Jeugdhulponderwijs.

Voor meer informatie over Verbinding onderwijs en jeugd kunt u terecht bij de projectleiders: