kinderen spelen in het gras

Afbouw begeleiding, behandeling groep

Deze transformatielijn bevat alle vormen van groepsopvang. Om een goede verdieping te kunnen maken hebben we deze lijn in drie stukken opgeknipt om per onderwerp te transformeren. Deel A bevat de verandering van BSO met een plus, Deel B is de respijtzorg en Deel C de dagbehandeling. 

Als jeugdhulpregio vinden wij dat elk kind normaal is, dit staat ook beschreven in Ons Verhaal. Wij willen vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley kinderen helpen daar waar vriendjes, vriendinnetjes komen zodat je kan leren van hen en in je eigen omgeving. Daarom hebben we de volgende visie geformuleerd:

Vanuit de Jeugdhulpregio FoodValley is onze insteek: alle kinderen gaan naar school. Dit recht op onderwijs is vastgelegd in het internationale verdrag rechten van het kind.

De insteek die wij als Jeugdhulpregio hanteren is dat wij kijken naar wat er nodig is om een kind WEL naar school te laten gaan. Daar doen wij onze uiterste best voor. Om die reden gaan we in dit project met concrete verbeterpunten aan de slag.

Dit project staat tijdelijk on hold. In het voorjaar van 2021 zal dit weer vervolg krijgen.