Afbouw verblijf

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, dat is onze doelstelling. Het gebruik van residentiele hulp bouwen we hiermee af. Onze focus ligt op het voorkomen van uithuisplaatsingen. Dit doen we door de pleegzorg te versterken en voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen de woonvormen zo gezinsgericht en kleinschalig mogelijk te laten zijn. Voor de hoog specialistische vormen van jeugdhulp werken we nauw samen met collega jeugdhulpregio’s uit Gelderland.

Leren van casuïstiek is van groot belang in dit project. Dat doen we samen met het Regionaal Expertteam, project Crisis als kans en team Jeugdlink (jpg, 7 MB) van Jeugdbescherming Dichterbij.

Bekijk hier het projectplan en een visual van het project Stroomopwaarts.

Voor meer informatie over Afbouw verblijf kunt u terecht bij de projectleiders: