Basis GGZ

Toelichting

Interventies bij:

  • (vermoeden van) DSM-stoornis;
  • en/of lage of matige ernst;
  • en/of laag of matig risico;
  • en/of lage of matige complexiteit.

Beschikkingscode 54001
Tarief: 1,64 euro per minuut

Aanbieders