Driestar Educatief

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om goede leerlingenzorg te realiseren. Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet! Driestar educatief heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van dyslexie. We hebben een gespecialiseerd team van psychologen en orthopedagogen die directe hulp kunnen bieden aan kinderen met dyslexie. Dit gebeurt in de vorm van vergoede diagnostiek en behandeling.

https://www.driestar-educatief.nl/