Braams

Braams verleent specialistische dyslexiezorg en is toonaangevend op het gebied van diagnostiek en behandeling van onderwijsproblemen en leerstoornissen, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Braams richt zich op cliƫnten (kinderen, tieners, volwassenen) die:

  • Ernstige leerproblemen (lezen, spellen/schrijven, rekenen hebben,
  • Zowel leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen hebben,
  • Complexe, ondoorzichtige problemen hebben waarin een duidelijke onderwijscomponent zit,

werkgerelateerde problemen hebben, waarin het niveau van lezen, schrijven of rekenen een belangrijke rol speelt.

https://www.braams.nl/home