Begeleiding groep (Plus opslag op reguliere kinderopvang)

Toelichting

Blijkt dat er tijdens de reguliere kinderopvang een vraag is voor extra ondersteuning, dan is het aan het lokale
team om dit vast te stellen. Het lokale team bespreekt samen met de ouders en de kinderopvang wat er
aanvullend nodig is. De plus wordt afgegeven aan de hand van het aantal uren per dag dat het kind gebruikmaakt van de kinderopvang.

Beschikkingscode: 45A52
Tarief: 14,40 euro per u
ur