Orthopedagogische Praktijk Ermelo

De Orthopedagogische Praktijk Ermelo (OPE) biedt onderzoek en behandeling bij leer-, sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Als opvoeders kun je soms met de handen in het haar zitten en niet meer weten hoe je verder moet met je kind. Er kan sprake zijn van een leerprobleem of dat uw kind wordt gepest op school. Misschien zijn er spanningen of heeft uw kind driftbuien of uw kind voelt zich niet gelukkig, heeft faalangst en gaat niet meer met plezier naar school. In een kennismakingsgesprek wordt het probleem in kaart gebracht. Samen met de ouders wordt gekeken wat de best te bewandelen weg is; een onderzoek, behandeling of doorverwijzing. Soms komt het voor dat een opvoeder na zo’n gesprek zelf weer verder kan. Ons team van (ortho)pedagogen, psychologen en leerkrachten zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van:

  • Sociaal-emotionele problemen
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
http://www.ope-online.nl/wp/