Specialistisch Ambulant (interventieniveau 5 en 6)

Specialistische ondersteuning (interventieniveau 5): Tot deze ambulante begeleiding en hulpverlening rekenen we tal van professionele interventies; dit zijn de vormen van ondersteuning die betrekking hebben op een deel van het vakgebied van de jeugdhulp en waarbij specialistische kennis is vereist voor de uitvoering. Dit heeft als overeenkomstig kenmerk dat de cliƫnt tussen de twaalf en twintig contactmomenten heeft met de betreffende hulpverlener/behandelaar(s) (bijvoorbeeld: specialistische traning).

Specialistische intensieve ondersteuning (interventieniveau 6): Vormen van ondersteuning die betrekking hebben op een complexe hulpvraag en waarbij specialistische kennis vereist is uitgevoerd door een gedragswetenschapper. Hierbij is sprake van multiprobleem interventies, meerdere malen per week, meer dan 20 keer (bijvoorbeeld: traumabehandeling in het kader van kindermishandeling en/of huiselijk geweld).