EED (Dyslexie)

Toelichting

De zorg inhoudende diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisschoolonderwijs volgen en die wordt verricht conform het protocol ‘Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, diagnostiek en behandeling’.

Beschikkingscode: 45A65
Tarief: 97,60 per uur (Cliënt gebonden uren)