Inkoop

Inkoopbeleid Jeugdhulpregio FoodValley

Op deze webpagina treft u informatie omtrent de inkoop jeugdhulp en jeugdhulpbescherming & -reclassering. De Jeugdhulpregio FoodValley contracteert jeugdhulp volgens de methodiek van bestuurlijk aanbesteden (relationeel contracteren). Uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden zijn:

  • De contractering verloopt in overleg met gemeente en aanbieders.
  • Aanbesteden gebeurt via een open en transparant proces.
  • Alle aanbieders (dus ook nieuwe aanbieders, huidige onderaannemers en PGB-gefinancierde aanbieders) kunnen meedoen.
  • De inhoud van de overeenkomsten kan tijdens de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien.

Zowel gemeenten als aanbieders hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.

Binnen het bestuurlijk aanbesteden is er een procesovereenkomst en daarnaast verschillende deelovereenkomsten. In de procesovereenkomsten staat voornamelijk afspraken over hoe partijen over en weer met elkaar omgaan en staat de procedure om te komen tot deelovereenkomsten beschreven. Daarnaast zijn er die verschillende deelovereenkomsten: Ambulant, Verblijf en Veiligheid. In de deelovereenkomsten staan inhoudelijke afspraken omtrent levering van hulp. Voor uitgebreide informatie over de proces- en deelovereenkomst zie hieronder.

Voor het doen van aanmeldingen om een nieuwe aanbieder te worden voor de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley treft u onderaan deze pagina de knop om de aanmelding te starten.

Aanmelden nieuwe aanbieders

Aanbieders die willen toetreden tot de proces- en deelovereenkomst(en) kunnen hun aanmelding starten via deze website. Lees vooraf het afwegingskader en let daarbij op het schema op p. 11 en p. 12:

Afwegingskader toetreding nieuwe aanbieders (pdf, 746 KB)

Na aanmelding via de website ontvangt de aanmeldende partij zo snel mogelijk per e-mail reactie. Er zal een uitvraag volgen om te toetsen of wordt voldaan aan de gestelde eisen van toetreding. Zo mogelijk wordt voor toetreding overleg gevoerd met de aanmeldende aanbieder over de aanmelding.

Aanmelden als nieuwe aanbieder