AlleskITs

AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum van kinderartsen die zich richten op kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen.
Bij AlleskITs is de kinderarts hoofdbehandelaar en dus ook eerste aanspreekpunt voor kind en ouders. AlleskITs streeft er naar de diagnostische-, onderzoeks- en behandelfase binnen één van onze centra te laten plaats vinden met behulp van een multidisciplinair team, cq samenwerkingspartners op locatie. Naast de vijf kinderartsen bestaat het multidiciplinaire team uit gedragsdeskundigen en 1 kinder- en jeugdpsychiater.

https://www.alleskits.nl/