Floorplay Coaching

FloorPlay coaching is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het heeft de voorkeur om op een zo jong mogelijke leeftijd aan te vangen met FloorPlay. Vaak gaan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling samen met problemen in de motorische ontwikkeling en zintuiglijke informatieverwerking. Niet altijd is duidelijk wat de aard van de problematiek is en wordt FloorPlay gebruikt om hier beter zicht op te krijgen.

http://floorplaycoaching.nl/