Eleos

Bij Eleos jeugdzorg kunnen kinderen en jongeren tot achttien jaar terecht voor hulp bij problemen. Bij welke problemen kunnen wij helpen?

  • Eet- en slaapproblemen
  • Veel piekeren
  • Angstklachten, bijvoorbeeld faalangst of een fobie
  • Somberheid, depressiviteit of gevoelens van waardeloosheid
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
  • Traumatische ervaringen
  • Teruggetrokken of juist agressief gedrag
  • Verwerking van rouw of echtscheiding
  • Adhd
  • Een stoornis in het autistisch spectrum

Eleos biedt sinds kort naast behandeling ook begeleiding aan jongeren van 0-18 jaar. Deze zorg aan jongeren met autisme, adhd of andere veelvoorkomende problemen, is aanvullend op de zorg in de behandelkamer. Het is ook mogelijk jeugdbegeleiding te ontvangen los de behandeling. Bij jeugdbegeleiding komt de begeleider komt bij het gezin thuis om in de praktijk de jongere verder te helpen. De begeleider loopt mee in het gezin om de problemen te signaleren en de jongere en zijn omgeving te leren hier op de juiste manier mee om te gaan.

http://www.eleos.nl/