Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Bent u de grip op uw leven (even) kwijt? Dan kunt u bij ons terecht.

Hulp op Maat

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat u zelf kunt en wilt. De ondersteuning die wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Doelgroep

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een hersenbeschadiging, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. We ondersteunen (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Aanbod

Ons hulpaanbod bestaat uit:

  • Wonen
  • Begeleiding thuis
  • Maatschappelijke Opvang
  • Participeren in de maatschappij
www.kwintes.nl/