Bewegingsmotief

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is een non-verbale vorm van therapie voor kinderen. PMKT is bedoeld voor kinderen t/m 15 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Psychomotorische kindertherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te helpen.

Bewegen staat centraal. Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Al spelend en bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen en groeit zijn/haar bewustzijn. Bewegen en spel geeft kinderen een middel om te uiten wat zij vaak met woorden (nog) niet goed kunnen. Een kind dat zich gemakkelijk beweegt bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Rots en Water is een psycho-fysieke training voor kinderen van 4 t/m 15 jaar om bewust te worden van eigen krachten, mogelijkheden en omgaan met anderen, zowel thuis, op school of bij een sportvereniging. Deelname aan deze training vergroot de zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Sociale- en communicatieve vaardigheden worden op eenvoudige, plezierige en speelse wijze aangeboden en geoefend.

De deelnemers leren met behulp van de begrippen Rots en Water. Rots staat voor opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent. Water staat voor openstaan voor meningen en kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap, samenwerking. Door oefeningen ontdek en versterk  je wat je sterke en mindere sterke kanten zijn. Je leert stevig en ontspannen staan en je leert wat je met je lijf allemaal kunt. Je leert eigen emoties herkennen en hoe je met je emoties om kan gaan. Je verbindt je op een positieve manier met anderen.