AB het Spectrum

AB Het Spectrum is een innovatieve en ondernemende organisatie die zorg biedt aan mensen met ASS, cliënten die een lange voorgeschiedenis hebben in de reguliere GGZ, cliënten met ASS in combinatie met een verslaving en/of justitieel verleden en zorgmijders waarbij een vermoeden bestaat dat zij ASS hebben. AB Het Spectrum begeleidt ook cliënten die bij andere organisaties niet worden aangenomen, of die bij andere organisaties te maken krijgen met een outtake. Daarnaast weten de begeleiders van AB Het Spectrum juist vanwege hun specialisme met de doelgroep achter de voordeur te komen, daar waar dit generalisten vaak niet lukt, waardoor de cliënt geen of niet afdoende begeleiding krijgt en de problematiek een dusdanige omvang aanneemt dat dit voor zowel de cliënt als voor zijn omgeving zorgt voor grote problemen en overlast.