Stichting Rooz

Stichting Rooz

Stichting Rooz biedt levensloopgerichte ondersteuning, begeleiding, opvang en training aan mensen die door een psychische en/of verstandelijke beperking moeite hebben om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Wij bieden onze levensloop gerichte ondersteuning, opvang en zorg vanuit het ‘ROOZhuis’:

Zorg en Welzijn in een vernieuwend regionaal logeer-, leer-, kennis- en ontmoetingshuis voor mensen met een psychische en /of verstandelijke beperking en hun familie of andere betrokkenen.

  • L(og)eren: Opvang voor kinderen, jongeren en jong volwassenen van 5 tot 18 jaar die (deels) afhankelijk zijn van ondersteuning bij de alledaagse handelingen.
  • Individuele of gezinsbegeleiding: gericht op het ondersteunen bij de opvoeding of op het het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind/ de jongere.
  • Vrije tijd: Vanuit een beschermde omgeving doelgericht samen leren, spelen en ervaren.
  • Sporten: Sporten met ondersteuning waarbij er wordt gestreefd naar maximale zelfredzaamheid.
  • Vakantie: (thema)kampen, gezinsvakanties met begeleiding en vakantiedagopvang. Zowel individuele-, gezinsgerichte- als groepsgerichte begeleiding tijdens de vakantie.
  • Wonen: woonbegeleiding & woontraining.

Stichting ROOZ biedt opvang en ambulante ondersteuning en zorg in west en midden Gelderland en oostelijk Utrecht. Op de onderstaande kaart ziet u het werkgebied van Stichting Rooz voor de ambulante ondersteuning.

http://www.stichtingrooz.nl/site/welkom/