Coöperatie Boer & Zorg

Coöperatie Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De aangesloten zorgboeren kunnen bij ons terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.

https://www.cooperatieboerenzorg.nl/