Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel (interventieniveau 6)

Toelichting

Binnen dit programma worden intensieve jeugdhulp interventies uitgevoerd door een HBO+ geschoolde professional waarbij een gedragswetenschapper betrokken is die een deel van de jeugdhulp uitvoert. De interventies binnen dit programma worden uitgevoerd middels strikt geprotocolleerde methodieken waarvoor specifieke (bij) scholing noodzakelijk is.

Beschikkingscode: 45A15
Tarief: 103,20 euro per uur (cliënt gebonden uren)