Stichting Groot Middendorp

We bieden dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek

www.grootmiddendorp.nl