Jagerhuis

Het Jagerhuis geeft met een enthousiast team begeleiding aan met name mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D (en/)of een verstandelijke beperking.  De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie of op één van onze rustige, landelijke locaties. Wij bieden tevens (kleinschalige) dagopvang/dagbesteding, woonbegeleiding en logeeropvang in weekenden en vakanties.

http://www.hetjagerhuis.nl/