Prokino

Stichting Prokino is een landelijke organisatie die kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang, jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding en trainingen aanbiedt. Als maatschappelijke en professionele stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. We doen dit vanuit onze missie “Samen groot worden” en in nauwe samenspraak met ouders en lokale partners.

http://www.prokino.nl/prokino/home