Samen

Wij zijn Samen! Wij gaan in samenwerking met de regio FoodValley ambulante specialistische jeugdhulp bieden bij de mensen thuis. Wij bieden zorg met de mensen/professionals die je normaal gesproken vaker terugvindt in een (poli)klinische setting in de GGZ.  Wij werken met ervaren en hoogopgeleide SKJ-geregistreerde jeugdzorg professionals. Ook beschikken wij over een kinder- en jeugdpsychiater die de kinderen en hun gezin of netwerk thuis bezoekt.  Een van de kenmerken van onze zorg is dat wij deze bij de mensen thuis bieden. Ook kan zorg geboden worden op school, bij opa en oma of op de sportclub. Wij komen overal en waar het nodig/wenselijk is!

Het kader afschalen waar kan en opschalen waar nodig zorgt ervoor dat alle trajecten die wij bieden vanuit de specialistische begeleiding worden geboden. De basis van het zorgtraject is dus begeleiding. Waar nodig bieden wij, in samenspraak met de verwijzer, kortdurende Jeugd GGZ interventies. Onze kinder- en jeugdpsychiater voert deze interventies uit, in samenspraak met een collega orthopedagoog of psycholoog. Wij schalen de Jeugd GGZ interventies, daar waar mogelijk, zo snel mogelijk weer af en pakken de zorg samen met het gezin weer op in de specialistische jeugdhulp.

In de praktijk betekent dit een vaste gezinshulpverlener, die ondersteunt wordt door onze team coördinatoren en de kinder- en jeugdpsychiater. De gezinshulpverlener overlegt met de ouders en de verwijzer voortdurend over de voortgang van het zorgtraject. Ook werken wij aan de doelen gesteld vanuit het CJG en betrekken het CJG bij de vraag of en wanneer wij de zorg kunnen afschalen in intensiteit en vorm.