Tika Kindertherapie

Tika Kindertherapie is een praktijk voor integratieve kindertherapie, coaching en ouderbegeleiding, met een specialisatie op het gebied van angst bij kinderen. Tika Kindertherapie helpt kinderen (3-15 jaar) om weer in hun kracht te staan en bij het vinden van eigen oplossingen. Tika Kindertherapie gaat ervan uit dat kinderen (bewust of onbewust) heel goed weten wat het probleem is en dat zij met behulp van eigen kracht- en hulpbronnen prima in staat zijn een eigen oplossing te vinden. Juist omdat ze met hun eigen wijsheid een oplossing vinden, werkt die oplossing het beste.

Tika Kindertherapie helpt kinderen bij:

  • (faal)angst (zie ook therapie/specialisatie: angst bij kinderen);
  • Rouwverwerking;
  • Pestproblematiek;
  • Boosheid;
  • Concentratieproblemen;
  • (echt) Scheidingsproblematiek;
  • Gewichtsvermindering (coaching);
  • Gedragsproblematiek;
  • Hooggevoeligheid / hoog-sensitiviteit;
  • Het leren omgaan met ‘drukte’ en ‘onrust’ (ADHD)
http://www.tikakindertherapie.nl/