Orthopedagogie praktijk Kapitein

Bij Orthopedagogiepraktijk Kapitein kunnen ouders terecht voor vragen over de ontwikkeling van hun kinderen. In de praktijk doe ik psychologische onderzoeken (intelligentie, hoogbegaafdheid, schoolrijpheid, dyslexie en dyscalculie, executieve functies, (faal) angst, welbevinden, AD(H)D en autisme) en behandel ik lees-, spelling- en rekenproblemen bij kinderen en jeugdigen. Ook begeleid ik leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen werken we aan Nederlands, de vreemde talen, wiskunde en zaakvakken. Daarnaast is begeleiding mogelijk op de volgende gebieden: verbeteren van welzijn en welbevinden, verminderen van faalangst, begeleiding bij rouw/verlies, begeleiding bij het ontwikkelen en versterken van de executieve functies.

www.orthopedagogiepraktijk.nl