Bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering vallen de facturatie, uitbetalingen en monitoring. Het afgeven, wijzigen en invoeren van de beschikkingen ligt bij de gemeenten. Bij vragen over beschikkingen kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.

Voor de aangesloten jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen wordt er gebruikgemaakt van de applicatie JeugdNed. Om gebruik te kunnen maken van JeugdNed heeft u een inlogaccount nodig. Het inlogaccount kunt u aanvragen door een mail te sturen naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.

Hieronder treft u het bedrijfsvoeringprotocol van 2020 aan:

Protocol bedrijfsvoering 30-03-2020 (pdf, 414 KB)

Mocht u vragen hebben over de bedrijfsvoering dan kunt u de Jeugdhulpregio FoodValley via de mail bereiken. Heeft u liever telefonisch of fysiek contact? Dan kunt u per e-mail uw contactgegevens en op welk moment u bereikbaar bent aan ons doorgeven. Wij kunnen dan naar aanleiding van uw verzoek contact opnemen. U kunt mailen naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.

Heeft u vragen over uw ingediende facturen, dan kunt u direct contact opnemen via bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.