Regionaal Expertteam (RET)

Het Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar is wel onze ambitie.

Het RET richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar passende hulp. Meer informatie of het aanmeldformulier staan hieronder bij de documenten.

Documenten:

Onderzoek:

Onderzoeksverslag Regionaal Expert Team Jeugdhulpregio FoodValley (pdf, 5 MB)

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn voordat een casus wordt aangemeld bij het RET. Bijvoorbeeld hoe je een casus aanmeldt, wat ermee gebeurt en door wie het wordt opgepakt.

De meest gestelde vragen en antwoorden lees je hieronder.

Je meldt een casus zodat je gebruik kan maken van de expertise van het RET. De experts denken met je mee zodat we samen komen tot een passende oplossing. Hierbij is het doel om nog beter en sneller passende maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. We werken vanuit de transformatiegedachte, waarbij het gezin centraal staat.

Je kan op elk moment een casus aanmelden. Je kunt de casus voorleggen aan de coördinator die een eerste screening doet. Daarna vindt er een overleg plaats. Afhankelijk van de vraag en inhoud wordt de casus geagendeerd voor het eerstvolgende RET-overleg. De deadline voor het aanmelden van een casus via het aanmeldformulier is de dinsdag voorafgaand aan het RET-overleg. Dit kan tot  15.00 uur. De uitnodiging volgt de donderdag voor het eerstvolgende RET-overleg. Het advies van het RET krijg je uiterlijk de maandag na het RET-overleg.

We werken in een cyclus van 2 weken op dinsdag van 9.00-12.00 uur.

Dit zijn de data voor 2024:

9 en 23 januari
6 en 20 februari
5 en 19 maart
2, 16, 30 april
14 en 28 mei
11 en 25 juni
9 en 23 juli
6 en 20 augustus
3 en 17 september
1, 15 en 29 oktober
11 en 26 november
10 en 17 december
7 en 21 januari 2025

 

 

Een aanmelding gaat digitaal. Het aanmeldformulier staat hierboven onder Documenten. Het ingevulde formulier kun je mailen naar de coördinator van het RET: ret@jeugdfv.nl. Doe dit altijd via een beveiligde mail (Zorgmail, ZIVVER, etc.).

Het is mogelijk om tussentijds met het RET contact op te nemen. De coördinator is beschikbaar om te samen na te denken over een casus. Je kan een e-mail sturen naar ret@jeugdfv.nl of bellen met de coördinator via het nummer: 06-33333328.

Een casus moet worden aangemeld door een wettelijk verwijzer. Dat betekent dat een (huis)arts een casus kan aanmelden en een POH niet. Dus als je als POH gebruik wilt maken van de expertise van het RET moet dit via de betrokken huisarts gaan.

Alle casussen die worden aangemeld bespreken de coördinator en de voorzitter in een vooroverleg. Hier ben jij als inbrenger niet bij aanwezig. Na het vooroverleg koppelt de coördinator terug aan de verwijzer of er een uitnodiging voor het RET-overleg volgt of dat er eerst nog andere stappen nodig zijn. Bij het RET-overleg ben je als inbrenger wel altijd aanwezig.

Vanwege de coronamaatregelen is het RET-overleg online. De coördinator stuurt bij de uitnodiging een link naar MS-teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg.

Zodra het weer mogelijk is om fysiek te overleggen dan doen we dit in het Raadhuis van gemeente Ede: Bergstraat 4, 6711 DD Ede.

Neem rustig plaats in de centrale hal, je word hier opgehaald door één van de teamleden.

De experts aan tafel (J&O, LVB, jGGZ) werken bij Karakter, ’s Heerenloo, Timon, Youke, Pluryn, Pactum en Stichting Breder. Zij vormen een gevarieerd gezelschap dat bestaat uit orthopedagogen, psychologen,managers, gedragswetenschappers, instroomcoördinatoren en supervisor MST.

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over de cliënt en zijn of haar gezin. De verwijzer wordt geacht zich te houden aan het privacyprotocol. Om de privacy te waarborgen zijn er afspraken vastgelegd tussen de experts in een samenwerkingsovereenkomst. Het is belangrijk dat alleen degenen die echt nodig zijn voor de bespreking van de casus aan tafel zitten. Dit wordt beoordeeld in het vooroverleg. Als inbrenger mag jij zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij het gezin betrokken hulpverlener.

Wanneer er sprake is van een crisis is het RET niet de oplossing. Voor zowel Gelderland als Utrecht is een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan kun je volgen wanneer er sprake is van een crisis. Beide stappenplannen staan hierboven onder het kopje Documenten.

Een aanmelding wordt in een vooroverleg getoetst om te kijken of de vraag overeenkomt met de bedoeling van het overleg. Een uitkomst kan zijn dat het niet nodig is om de vraag voor te leggen aan de deelnemers van het RET. Als die inschatting is dat de vraag niet voldoende beantwoord kan worden, doordat andere expertise nodig is, dan wordt gezocht naar een andere oplossing.

  1. Het RET wordt ingeschakeld bij gebrek aan samenwerking en heeft mandaat om tot een bindend besluit of oplossing te komen.
  2. Het RET wordt ingeschakeld als de meeste passende hulp niet beschikbaar of onbekend is (denk aan voorkomen breakdown, onnodig herplaatsen). Aanbieders vanuit gecontracteerd zorgaanbod kunnen hierin met out-of-the-box oplossingen komen.
  3. Het RET signaleert leemte in het zorgaanbod en of er actief regie gevoerd is.

In de regel geldt: alle aanmeldingen die aan deze drie criteria voldoen zijn bij het RET welkom, wél met een goed ingevuld aanmeldformulier voorzien van duidelijke, heldere en volledige informatie.

Dit Doorbraakplan is opgesteld door de Werkgroep Doorbraakplan, onderdeel van de projectorganisatie voor de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Het Doorbraakplan staat hierboven onder het kopje Documenten.

In het Doorbraakplan heeft het RET de rol om bij casuïstiek vanuit GI die vastloopt mee te denken. Het RET kan worden ingezet om een doorbraak te organiseren.

Contact

Neem bij andere vragen of twijfels over de aanmelding contact op met Francien van Andel, Voorzitter/Coördinator Regionaal Expertteam Foodvalley: ret@jeugdfv.nl / telefoon: 06 33 33 33 28