Regionaal Expertteam

Lukt het niet om zorg voor jeugdigen en gezin met complexe problemen te realiseren? Dan kan het regionaal expertteam (RET) de casus overnemen. Zij helpen bij het zoeken naar een passende oplossing voor complexe problemen en geven een zwaarwegend advies voor de inzet van zorg.

  • We werken vraaggericht en maatwerk is belangrijk.
  • We willen inzicht krijgen en geven in complexe problematiek.
  • We verzamelen kennis over passende oplossingen.

Lees hier (pdf, 514 KB) meer over het huidige RET.

Voor ouders/verzorgers is er een flyer (pdf, 836 KB) waarin staat hoe het RET werkt.