Regionaal Expertteam (RET)

Het Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar is wel onze ambitie.

Het RET richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar passende hulp. Meer informatie of het aanmeldformulier staan hieronder bij documenten.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn voordat een casus wordt aangemeld bij het RET. Bijvoorbeeld hoe je een casus aanmeldt, wat ermee gebeurt en door wie het wordt opgepakt.

De meest gestelde vragen en antwoorden lees je hieronder.