Deeltijdverblijf

Toelichting

Omschrijving: Logeeropvang is kortdurend verblijf, maximaal 58 etmalen op jaarbasis, in een beschermende woonomgeving voor jeugdigen, om één of meerdere ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten. Onder logeeropvang valt het logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten en roerende voorzieningen waarvan de jeugdige gebruikmaakt. Het verblijf omvat ook de hulp/ondersteuning wat direct verbonden is aan het verblijf en de persoonlijke leerdoelen van de jeugdige.

Beschikkingscode: 43A08
Tarief: 156,33 euro per etmaal

Naar het overzicht