Verblijf (interventieniveau 7)

Vormen van ondersteuning als andere vormen van ambulante hulp niet toereikend is. Hieronder vallen jeugdigen die zijn aangewezen op wonen en permanentere vormen van hulp (pleegzorg, dagbehandeling, residentiële opvang of jeugdzorg plus). De jeugdige verblijft elders. Of anders gezegd, de jeugdige slaapt formeel elders, niet zijnde thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting of 24 uurszorg. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.