Zorgplus GGZ

ZorgPlus is een GGZ organisatie voor ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen met psychische problemen. Wij hanteren bewust geen contra-indicaties, dus iedereen is welkom; zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVG / forensisch). ZorgPlus wil vanuit haar visie juist díe cliënten die elders buiten de boot vallen, voorzien van goede zorg met de juiste expertise. Hierdoor bestaat de doelgroep o.a. uit zorgwekkende zorgmijders, maar ook uit forensische cliënten en vluchtelingen met een psychiatrische achtergrond. Wij zien de cliënt in de context van het systeem: Vaak zijn er in stand houdende factoren of is het steunsysteem overbelast. Soms zijn er meerdere gezinsleden waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en zorgt deze wisselwerking voor complexe situaties. Daarom werken wij ook met multi-problem gezinnen en bieden wij opvoedondersteuning. Wij bekijken iedere situatie op individueel niveau en denken in kansen in plaats van bedreigingen. ZorgPlus toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.

http://www.zorgplus.com/